برچسب زده شده: سیاست سوریه

سیاست این است که از ایران کسی برای مبارزه به سوریه نرود

سیاست این است که از ایران کسی برای مبارزه به سوریه نرود

فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه سیاست و تدبیر این است که از ایران کسی برای مبارزه در جبهه مقاومت نرود، ‌اظهار کرد: با این وجود اشتیاق و میل مبارزه و دفاع...