برچسب زده شده: «سیریل شد

«سیریل رامافوزا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی شد

«سیریل رامافوزا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی شد

«سیریل رامافوزا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی شدپارلمان آفریقای جنوبی امروز در جلسه خود «سیریل رامافوزا» رئیس حزب کنگره ملی این کشور را به عنوان رئیس‌جمهور جدید انتخاب کرد. «سیریل رامافوزا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی شد پارلمان...