برچسب زده شده: «سیف» می‎ماند؟

«سیف» در بانک مرکزی می‎ماند؟

«سیف» در بانک مرکزی می‎ماند؟

«سیف» در بانک مرکزی می‎ماند؟رئیس جمهور در مراسم رأی اعتماد به وزرا، ولی الله سیف را در اجرای برنامه‌های دولت به ویژه سیاست‌های راه و مسکن، کمک دهنده آخوندی اعلام کرد. «سیف» در بانک...