برچسب زده شده: سیمان مسکن

بازار سیمان هم پاسوز رکود مسکن شد!

بازار سیمان هم پاسوز رکود مسکن شد!

بازار سیمان هم پاسوز رکود مسکن شد!بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های بزرگ و تاثیرگذار اقتصاد برای پنجمین سال پیاپی با رکود همراه شده و سرمایه‌های زیادی در آن محبوس شده است. بازار...