برچسب زده شده: «سینه‌چاکان

چند نکته درباره «سینه‌چاکان شفافیت امروز»

چند نکته درباره «سینه‌چاکان شفافیت امروز»

محرمان محرمانه‌های دیروز، تبدیل به سینه‌چاکان شفافیت امروز شده‌اند، اما قراردادهای نفتی دولت قبل با نیروی انتظامی و بابک زنجانی مبهم بود یا معاملات امروز با اروپایی‌ها؟ تکنولوژی جدید قدیر نیوز