برچسب زده شده: (س) بود

حضرت زهرا (س) نه وسیله بهشت، که خود بهشت بود

حضرت زهرا (س) نه وسیله بهشت، که خود بهشت بود

یک استاد حوزه و دانشگاه با تشریح آثار رفتار انسان در برابر نعمت‌ها، گفت: حضرت زهرا(س)، نه وسیله بهشت، که خود بهشت بود. کوثر یعنی خود بهشت. اما کسانی هم بودند که با کفران...