برچسب زده شده: شاید ببرد!

شاید این اتاقک آهنی، شما را ته چاه ببرد!

شاید این اتاقک آهنی، شما را ته چاه ببرد!

پایتان را که در اتاقک آهنی می‌گذارید، به هر چیزی فکر می‌کنید غیر از اینکه ممکن است در این محفظه تنگ و بی‌هوا اتفاق ناگواری برایتان بیفتد. در، خیلی آرام بسته می‌شود. صدای موزیک...