برچسب زده شده: شبهه

توضیح شورای نگهبان درباره شبهه مخالفت با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

توضیح شورای نگهبان درباره شبهه مخالفت با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

توضیح شورای نگهبان درباره شبهه مخالفت با طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره شبهه مخالفت این شورا با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توضیحی ارائه کرد. توضیح شورای نگهبان...