برچسب زده شده: شدن است

هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است

هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است

هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها درباره سلاح‌های شیمیایی برای مانع‌تراشی در ادلب است هم‌نوا شدن تیلرسون با ماتیس/دمشق: ادعاها...

بستری شدن آیت‌الله شاهرودی در بیمارستانی در آلمان بر خلاف تمایل وی بوده است

بستری شدن آیت‌الله شاهرودی در بیمارستانی در آلمان بر خلاف تمایل وی بوده است

بستری شدن آیت‌الله شاهرودی در بیمارستانی در آلمان بر خلاف تمایل وی بوده است بستری شدن آیت‌الله شاهرودی در بیمارستانی در آلمان بر خلاف تمایل وی بوده است بستری شدن آیت‌الله شاهرودی در بیمارستانی...

عملی شدن کریدور شمال و جنوب به واقعیت نزدیک شده است

عملی شدن کریدور شمال و جنوب به واقعیت نزدیک شده است

عملی شدن کریدور شمال و جنوب به واقعیت نزدیک شده است عملی شدن کریدور شمال و جنوب به واقعیت نزدیک شده است عملی شدن کریدور شمال و جنوب به واقعیت نزدیک شده است

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است

بسته شدن پرونده PMD از دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر است وزیر دفاع بسته شدن پرونده PMD را از دیگر دستاوردهای مهم وزارت دفاع در دوره اخیر دانست. بسته شدن پرونده PMD...