برچسب زده شده: شد تاکسی

بیمه رانندگان تاکسی انفرادی شد

بیمه رانندگان تاکسی انفرادی شد

بیمه رانندگان تاکسی انفرادی شد رانندگان تاکسی باید برای پرداخت حق بیمه خود به شعب مراجعه کرده و با ارائه درخواست نسبت به تبدیل بیمه خود از گروهی به انفرادی اقدام کنند. بیمه رانندگان...