برچسب زده شده: شد جایزه

هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) برگزار شد

هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) برگزار شد

هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) برگزار شدهشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) امروز برگزار شد و تاسیس بنیاد مصطفی (ص) در دستور کار قرار گرفت. هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی...