برچسب زده شده: شد فرانسه

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شدوزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد. وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد وزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شد.وزیر خارجه...

سارکوزی در دادگاه فرانسه احضار و بازجویی شد

سارکوزی در دادگاه فرانسه احضار و بازجویی شد

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه روز سه شنبه در ارتباط با پروندۀ معروف به «بیگملیون» در مقابل قضات دادگاه حاضر شد و به سوال های آنها پاسخ داد. خبرگذاری اصفحان ورزش و زندگی