برچسب زده شده: شد منامه

کری وارد منامه  شد

کری وارد منامه شد

کری وارد منامه شد وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشستی با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس به بحرین وارد شد. کری وارد منامه شد (image) وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشستی...