برچسب زده شده: شد نقدی

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شدهشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی، سه شنبه ۲۶ دی ماه واریز می‌شود. زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی،...