برچسب زده شده: شد همدان

مدارس تمامی مقاطع همدان صبح فردا تعطیل شد

مدارس تمامی مقاطع همدان صبح فردا تعطیل شد

مدارس تمامی مقاطع همدان صبح فردا تعطیل شدمدارس تمامی مقاطع همدان صبح فردا تعطیل شد. مدارس تمامی مقاطع همدان صبح فردا تعطیل شد مدارس تمامی مقاطع همدان صبح فردا تعطیل شد.مدارس تمامی مقاطع همدان...

رئیس دانشگاه آزاد همدان به دادگاه احضار شد

رئیس دانشگاه آزاد همدان به دادگاه احضار شد

رئیس دانشگاه آزاد همدان به دادگاه احضار شد دادستان همدان با اشاره به مراسم حاشیه‌ساز اخیر در دانشگاه آزاد همدان گفت: در همین رابطه سعید جامعه بزرگی، رئیس دانشگاه آزاد همدان به اتهام برپایی...