برچسب زده شده: شد پشتیبانی

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شدمعاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد با صدور حکمی سرپرست اداره کل پشتیبانی این دانشگاه را منصوب کرد. سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد...

مدیر امور اداری و پشتیبانی  دانشگاه ایلام تعیین شد

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد خورانی به عنوان مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام منصوب شد. مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه ایلام تعیین شد (image) خورانی به عنوان...