برچسب زده شده: شعبه

کار شمارش آرای ۹۹۰ شعبه در تهران برای انتخابات خبرگان پایان یافته

کار شمارش آرای ۹۹۰ شعبه در تهران برای انتخابات خبرگان پایان یافته

کار شمارش آرای ۹۹۰ شعبه در تهران برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از مجموع ۳ هزار و ۵۲۸ شعبه پایان یافته است. اخبار دنیای تکنولوژی خرم خبر

فرماندار تهران: ۳۵۲۸ شعبه اخذ رأی در شهر تهران

فرماندار تهران: ۳۵۲۸ شعبه اخذ رأی در شهر تهران

فرماندار تهران گفت: در شهر تهران ۳۵۲۸ شعبه اخذ رأی داریم و در هر شعبه هفت نفر اعضای هیئت اجرایی و دو نفر نماینده فرماندار مستقر خواهند شد. دانلود فیلم مجله اینترنتی