برچسب زده شده: «شمیم شد

طرح «شمیم معرفت» در دانشگاه آزاد واحد رشت برگزار شد

طرح «شمیم معرفت» در دانشگاه آزاد واحد رشت برگزار شد

طرح «شمیم معرفت» در دانشگاه آزاد واحد رشت برگزار شدافتتاحیه طرح «شمیم معرفت» در استان گیلان به میزبانی دانشگاه آزاد واحد رشت برگزار شد. طرح «شمیم معرفت» در دانشگاه آزاد واحد رشت برگزار شد...