برچسب زده شده: شناسی می‌شود

گفتمان مزاج شناسی و تأثیر آن بر ازدواج برگزار می‌شود

گفتمان مزاج شناسی و تأثیر آن بر ازدواج برگزار می‌شود

گفتمان مزاج شناسی و تأثیر آن بر ازدواج برگزار می‌شودبه همت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت “گفتمان مزاج شناسی و تأثیر آن بر ازدواج” برگزار می‌شود  گفتمان مزاج شناسی و تأثیر آن بر...

دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین می‌شود

دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین می‌شود

دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین می‌شودمدیر موزه گل‌سنگ شناسی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی گفت: موزه تخصصی و گنجینه ذخایر ژنتیکی گل‌سنگ‌ دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران را تدوین می‌کند. دایرةالمعارف گل‌سنگ شناسی ایران تدوین...