برچسب زده شده: شهرداری‌چی‌ها؛

درگیری شهرداری‌چی‌ها؛ این‌بار خارج از تهران

درگیری شهرداری‌چی‌ها؛ این‌بار خارج از تهران

پس از بالا گرفتن اعتراضات به برخوردهای خشن برخی مأموران شهرداری تهران، این‌بار یک فرد معترض که به شهرداری سرعین در استان اردبیل مراجعه کرده بود، توسط سه تن از مهندسان شهرداری مورد ضرب...