برچسب زده شده:  شهرداری می‌دهد

 شهرداری تهران کانون‌های حرکت‌های جهادی تشکیل می‌دهد

 شهرداری تهران کانون‌های حرکت‌های جهادی تشکیل می‌دهد

ناصری پور گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تا قبل از سال نو کانون های حرکت های جهادی را تشکیل خواهد داد. اس ام اس استخدام ایران