برچسب زده شده: «شهریه» می‌شود

قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شود

قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شود

قرارداد «شهریه» مدارس غیردولتی از سال آینده الکترونیکی می‌شودرئیس مدارس ومراکزغیردولتی ومشارکت‌های مردمی وزارت آموزش وپرورش از الکترونیکی شدن قرارداد شهریه در مدارس غیردولتی از سال آینده خبر داد و گفت: برای سال آینده...