برچسب زده شده: شهید امیرکبیر

ششمین سالگرد شهید «حسن تهرانی مقدم» در دانشگاه امیرکبیر

ششمین سالگرد شهید «حسن تهرانی مقدم» در دانشگاه امیرکبیر

ششمین سالگرد شهید «حسن تهرانی مقدم» در دانشگاه امیرکبیرمراسم ششمین یادواره شهید «حسن تهرانی مقدم» عصر یکشنبه 26 آذر در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. ششمین سالگرد شهید «حسن تهرانی مقدم» در دانشگاه امیرکبیر مراسم...