برچسب زده شده: شود بررسی

درست اجرا نشدن اصل 142 قانون درباره بررسی اموال مسئولان/ اموال مدیران باید دقیق بررسی شود

درست اجرا نشدن اصل 142 قانون درباره بررسی اموال مسئولان/ اموال مدیران باید دقیق بررسی شود

درست اجرا نشدن اصل 142 قانون درباره بررسی اموال مسئولان/ اموال مدیران باید دقیق بررسی شوددفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین از ابتدای انقلاب به...

رحیمی: ایران وارد بررسی نقض برجام شود

رحیمی: ایران وارد بررسی نقض برجام شود

رحیمی: ایران وارد بررسی نقض برجام شود رحیمی: ایران وارد بررسی نقض برجام شود رحیمی: ایران وارد بررسی نقض برجام شود