برچسب زده شده: شکایات سلامت

کاهش محسوس شکایات در نظام سلامت

کاهش محسوس شکایات در نظام سلامت

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: میزان شکایات در حوزه سلامت به طور محسوسی کاهش یافته است. پرس نیوز دانلود موزیک