برچسب زده شده: شیراز جدید

معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیراز

معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیراز

معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیرازوزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی «حمید نادگران» را به عنوان سرپرست دانشگاه شیراز معرفی کرد. معرفی سرپرست جدید دانشگاه شیراز وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی «حمید...