برچسب زده شده: صادقی استقبال

صادقی به‌جای رسیدگی به‌مشکلات دانشجویان به‌دنبال سیاسی‌بازی است/ از طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان استقبال می‌کنم

صادقی به‌جای رسیدگی به‌مشکلات دانشجویان به‌دنبال سیاسی‌بازی است/ از طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان استقبال می‌کنم

صادقی به‌جای رسیدگی به‌مشکلات دانشجویان به‌دنبال سیاسی‌بازی است/ از طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان استقبال می‌کنم عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات گفت: صادقی در صحبت‌های اخیرش نام رئیس سابق دانشگاه کاشان را «کوکبی» بیان...