برچسب زده شده: «صالحی» مجوزدار

توضیحات «صالحی» درباره بازنگری برخی از کتاب‌های مجوزدار

توضیحات «صالحی» درباره بازنگری برخی از کتاب‌های مجوزدار

معاون فرهنگی وزارت ارشاد درباره بازنگری برخی از کتاب‌های منتشر شده‌ی مجوزدار که اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر بازنگری آنها در فضای رسانه‌ای منتشر شده است توضیحاتی ارائه کرد. bluray movie download قرآن