برچسب زده شده: صبر کنند

انیمیشن‌سازان صبر کنند

انیمیشن‌سازان صبر کنند

رئیس سازمان سینمایی در آخرین سانس جشنواره در روز دوم، در کاخ جشنواره حضور یافت. عکس موزیک جوان