برچسب زده شده: صحبت است

شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ است

شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ است

شمخانی: صحبت کردن از بازبینی برجام وقیحانه و ناشی از توهم ترامپ استدبیر شورای امنیت ملی ایران صحبت از بازبینی برجام، بیانی وقیحانه و ناشی از توهم رئیس جمهور آمریکاست و تصریح کرد: هیچگونه...