برچسب زده شده: صدر: دولت

مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد

مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد

مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد«مقدی صدر» رهبر جریان صدر عراق خواستار ادغام الحشد الشعبی در ارتش عراق شد. مقتدی صدر: الحشد الشعبی باید زیر نظر دولت باشد «مقدی صدر» رهبر...