برچسب زده شده: «صدر» وابسته

استعفای وزرای عراقی وابسته به جریان «صدر»

استعفای وزرای عراقی وابسته به جریان «صدر»

استعفای وزرای عراقی وابسته به جریان «صدر» وزرای جریان صدر عراق در راستای حمایت از طرح حیدر العبادی نخست‎وزیر این کشور درباره تشکیل دولت تکنوکرات، از امروز استعفا دادند. استعفای وزرای عراقی وابسته به...