برچسب زده شده: «صرفا

جلسات حزبی نباید صرفا به مقوله انتخابات پیوند بخورد

جلسات حزبی نباید صرفا به مقوله انتخابات پیوند بخورد

جلسات حزبی نباید صرفا به مقوله انتخابات پیوند بخورد جلسات حزبی نباید صرفا به مقوله انتخابات پیوند بخورد جلسات حزبی نباید صرفا به مقوله انتخابات پیوند بخورد

واکنش به تعطیلی «صرفا جهت اطلاع»

واکنش به تعطیلی «صرفا جهت اطلاع»

واکنش به تعطیلی «صرفا جهت اطلاع»اکبر نصراللهی – استاد ارتباطات – به تعطیلی آیتم «صرفا جهت اطلاع» از بخش خبری 20 و 30 واکنش نشان داده و این اتفاق را دیرهنگام اما شایسته خوانده...