برچسب زده شده: «صنعاء» کاخ

حمله جنگنده‌های سعودی به کاخ ریاست جمهوری در «صنعاء»

حمله جنگنده‌های سعودی به کاخ ریاست جمهوری در «صنعاء»

حمله جنگنده‌های سعودی به کاخ ریاست جمهوری در «صنعاء»منابع محلی دوشنبه شب از حمله جنگنده‌های سعودی به کاخ ریاست جمهوری در صنعاء پایتخت یمن خبر دادند. حمله جنگنده‌های سعودی به کاخ ریاست جمهوری در...