برچسب زده شده: صورت شده

صالحی: در صورت نقض برجام از سوی آمریکا، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است

صالحی: در صورت نقض برجام از سوی آمریکا، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است

صالحی: در صورت نقض برجام از سوی آمریکا، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است صالحی: در صورت نقض برجام از سوی آمریکا، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است صالحی: در صورت نقض برجام از سوی آمریکا،...