برچسب زده شده: «ص» صابری

گفتگوی جذاب با محمدرضا صابری تهیه‌کننده فیلم محمد «ص»

گفتگوی جذاب با محمدرضا صابری تهیه‌کننده فیلم محمد «ص»

گفتگوی جذاب با محمدرضا صابری تهیه‌کننده فیلم محمد «ص»دو سال گذشته انیمیشنی در ایران به اکران درآمده بود با عنوان «شاهزاره روم». همان موقع یاداشتی نوشتم که ضمن بحث درباره چرایی جهانی بودن «موضوع»...