برچسب زده شده: ضرورت در

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه

ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریهروسای هیأت‌های ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه بر ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه با هدف حل مشکلات موجود در زمینه تبادل...