برچسب زده شده: طرح ایران

طرح مجلس آمریکا برای تحریم ایران به بهانه حمایت از انصارالله یمن

طرح مجلس آمریکا برای تحریم ایران به بهانه حمایت از انصارالله یمن

طرح مجلس آمریکا برای تحریم ایران به بهانه حمایت از انصارالله یمندو نماینده کنگره آمریکا طرحی را معرفی کرده‌اند که خواستار وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و سازمان‌های مرتبط با ایران به بهانه حمایت...

طرح سه ضلعی آمریکا علیه ایران

طرح سه ضلعی آمریکا علیه ایران

طرح سه ضلعی آمریکا علیه ایرانآمریکایی‌ها خوب می‌دانند در صورت کوچکترین تحرک نظامی خود، رژیم صهیونیستی و یا هر یک از ایادی منطقه‌ای آنها، انواع موشک‌های زمین به زمین، زمین به هوا و زمین...

طرح جدید مجلس آمریکا برای تسهیل تحریم‌های ایالتی علیه ایران

طرح جدید مجلس آمریکا برای تسهیل تحریم‌های ایالتی علیه ایران

قانونگذاران آمریکایی با ارائه طرحی جدید به دنبال حمایت از وضع تحریم‌های ایالتی علیه ایران هستند. cars شهرداری