برچسب زده شده: «طرح سال

آغاز طرح نوروزی پلیس از 24 اسفند/شماره گذاری بیش از یک میلیون و 700 هزار خودرو در سال 96

آغاز طرح نوروزی پلیس از 24 اسفند/شماره گذاری بیش از یک میلیون و 700 هزار خودرو در سال 96

آغاز طرح نوروزی پلیس از 24 اسفند/شماره گذاری بیش از یک میلیون و 700 هزار خودرو در سال 96 آغاز طرح نوروزی پلیس از 24 اسفند/شماره گذاری بیش از یک میلیون و 700 هزار...

اجرای «طرح جامع دانشگاه عاری از دخانیات» از سال 95

اجرای «طرح جامع دانشگاه عاری از دخانیات» از سال 95

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت “سازمان امور دانشجویان” وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از اجرای طرح جامع دانشگاه عاری از دخانیات در سال 95 خبر داد. میهن دانلود ترانه