برچسب زده شده: طرح و

طرح «معامله قرن» برای محو و به فراموشی سپردن مساله فلسطین است

طرح «معامله قرن» برای محو و به فراموشی سپردن مساله فلسطین است

طرح «معامله قرن» برای محو و به فراموشی سپردن مساله فلسطین است طرح «معامله قرن» برای محو و به فراموشی سپردن مساله فلسطین است طرح «معامله قرن» برای محو و به فراموشی سپردن مساله...

جزئیات طرح جدید ترافیکی پایتخت+ نرخ تردد و استثنائات

جزئیات طرح جدید ترافیکی پایتخت+ نرخ تردد و استثنائات

جزئیات طرح جدید ترافیکی پایتخت+ نرخ تردد و استثنائات جزئیات طرح جدید ترافیکی پایتخت+ نرخ تردد و استثنائات جزئیات طرح جدید ترافیکی پایتخت+ نرخ تردد و استثنائات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقادات

طرح دوفوریتی مکانی برای اعتراضات و انتقاداتدر سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران طرح دو فوریتی برای معرفی مکان یا مکان‌هایی در خصوص اعتراض و انتقاد‌های قانونی مردم مطرح شد. طرح دوفوریتی...

طرح ابر آبراه «خزر-خلیج فارس» روی میز ایران و روسیه/ «ایران رود» آرزوی پتر کبیر را محقق می‌کند؟

طرح ابر آبراه «خزر-خلیج فارس» روی میز ایران و روسیه/ «ایران رود» آرزوی پتر کبیر را محقق می‌کند؟

طرح ابر آبراه «خزر-خلیج فارس» روی میز ایران و روسیه/ «ایران رود» آرزوی پتر کبیر را محقق می‌کند؟ کانال «خزر-خلیج فارس» که کارشناسان از آن با عنوان «ایران رود» یاد می کنند، امکان دسترسی...