برچسب زده شده: «طلاق

پوران درخشنده پیگیر «طلاق عاطفی»

پوران درخشنده پیگیر «طلاق عاطفی»

پوران درخشنده از نگارش فیلمنامه‌ای درباره طلاق عاطفی خبر داد و تاکید کرد: سینما فقط سرگرمی نیست! بازی آزاد خبر اسلامی