برچسب زده شده: ظریف: تیلرسون

ظریف: شانس باقی ماندن برجام بیش از 50 درصد است/گفت‌وگوی پرثمری با تیلرسون نداشتم

ظریف: شانس باقی ماندن برجام بیش از 50 درصد است/گفت‌وگوی پرثمری با تیلرسون نداشتم

ظریف: شانس باقی ماندن برجام بیش از 50 درصد است/گفت‌وگوی پرثمری با تیلرسون نداشتم ظریف: شانس باقی ماندن برجام بیش از 50 درصد است/گفت‌وگوی پرثمری با تیلرسون نداشتم ظریف: شانس باقی ماندن برجام بیش...