برچسب زده شده: ظریف کند

ظریف: حنای آمریکا رنگی ندارد/ ترامپ هم نمی‌داند می‌خواهد درباره برجام چه کار کند

ظریف: حنای آمریکا رنگی ندارد/ ترامپ هم نمی‌داند می‌خواهد درباره برجام چه کار کند

ظریف: حنای آمریکا رنگی ندارد/ ترامپ هم نمی‌داند می‌خواهد درباره برجام چه کار کند ظریف: حنای آمریکا رنگی ندارد/ ترامپ هم نمی‌داند می‌خواهد درباره برجام چه کار کند ظریف: حنای آمریکا رنگی ندارد/ ترامپ...

ظریف: کشورهای اسلامی با ژست‌های توخالی رژیم صهیونستی گمراه نشوند/ باید از جامعه بین الملل بخواهیم جنایات رژیم غاصب را متوقف کند

ظریف: کشورهای اسلامی با ژست‌های توخالی رژیم صهیونستی گمراه نشوند/ باید از جامعه بین الملل بخواهیم جنایات رژیم غاصب را متوقف کند

ظریف: کشورهای اسلامی با ژست‌های توخالی رژیم صهیونستی گمراه نشوند/ باید از جامعه بین الملل بخواهیم جنایات رژیم غاصب را متوقف کندوزیر امور خارجه گفت: ما نبایستی به صهیونیست‌ها اجازه دهیم تا برای ما...

ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند

ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند

ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند ظریف خطاب به کری: زمان آن رسیده که آمریکا چشمان خود را بر واقعیات موجود باز کند...

ظریف: حضور بخش خصوصی می‌تواند استحکام روابط اقتصادی دو کشور را تضمین کند

ظریف: حضور بخش خصوصی می‌تواند استحکام روابط اقتصادی دو کشور را تضمین کند

ظریف: حضور بخش خصوصی می‌تواند استحکام روابط اقتصادی دو کشور را تضمین کند وزیر خارجه در نشست اقتصادی و تجاری ایران و بولیوی گفت: امروز می‌خواهیم پیوند سیاسی دو کشور را با گسترش پیوندهای...