برچسب زده شده: عابدینی،اولین جهان

مجتبی عابدینی،اولین مدال آور تاریخ شمشیربازی ایران در مسابقات جایزه بزرگ جهان

مجتبی عابدینی،اولین مدال آور تاریخ شمشیربازی ایران در مسابقات جایزه بزرگ جهان

مجتبی عابدینی،اولین مدال آور تاریخ شمشیربازی ایران در مسابقات جایزه بزرگ جهاناولین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در مسابقه های جایزه بزرگ جهان را مجتبی عابدینی در اسلحه سابر کسب کرد. مجتبی عابدینی،اولین مدال آور...