برچسب زده شده: عباس شد

محمود عباس بار دیگر به عنوان رهبر جنبش فتح انتخاب شد

محمود عباس بار دیگر به عنوان رهبر جنبش فتح انتخاب شد

محمود عباس بار دیگر به عنوان رهبر جنبش فتح انتخاب شد محمود عباس بار دیگر به عنوان رهبر جنبش فتح انتخاب شد محمود عباس بار دیگر به عنوان رهبر جنبش فتح انتخاب شد

عباس کیارستمی بستری شد

عباس کیارستمی بستری شد

عباس کیارستمی بستری شد کیارستمی در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی، با نظر پزشکان معالج در بیمارستان بستری شده است. عباس کیارستمی بستری شد (image) کیارستمی در پی شدت گرفتن مشکلات جسمی، با نظر...