برچسب زده شده: عذرخواهی کنید

عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را رها کنید

عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را رها کنید

عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را رها کنیدبه نظر می‌رسد بهترین گزینه پیش روی دولت برای جبران وضعیت فعلی و جلوگیری از افزایش خسارت، بازگشت از این راه بن‌بست است. عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت‌بار را...