برچسب زده شده: «علامه‌نبودن» امروز»

دلیل «علامه‌نبودن» از نگاه «وطن‌ امروز»

دلیل «علامه‌نبودن» از نگاه «وطن‌ امروز»

نویسنده روزنامه «وطن امروز» در یادداشت امروز خود در رد علامه خواندن یادگار امام (ره)، گرفتن عکس یادگاری او با آرش برهانی فوتبالیست استقلال و ابراز علاقه نسبت به بازی «فلان بازیگر» را دلیلی...