برچسب زده شده: علاه باشد

مجلس آینده علاه بر تصویب دقیق قوانین بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشد

مجلس آینده علاه بر تصویب دقیق قوانین بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشد

معاون اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: چنانچه مردم می‌خواهند تغییری ایجاد کنند باید مجلسی را روی کار آورند که قوانینی دقیق به تصویب برسانند و بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته باشد. دانلود سریال تکنولوژی...