برچسب زده شده: علوم کسب

دانشگاه علوم پزشکي مشهد در جديدترين رتبه‌بندي ۴ICU در سال ۲۰۱۶ رتبه دوم را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکي مشهد در جديدترين رتبه‌بندي ۴ICU در سال ۲۰۱۶ رتبه دوم را کسب کرد

دانشگاه علوم پزشکي مشهد بر اساس آخرين رتبه‌بندي وب سايت دانشگاه‌هاي توسط سرويس رتبه بندي(۴ICU، (For International Colleges and Universities موفق به کسب رتبه دوم در ميان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور شد. علم و...