برچسب زده شده: علو پیام

تعریف انسانیت در پیام نوروزی ژاله علو

تعریف انسانیت در پیام نوروزی ژاله علو

ژاله علو ضمن شادباش نوروزی به هم‌میهنان برای آغاز سال جدید، گفت: امیدوارم همان‌طور که سال نو می‌شود، روزها و دید ما هم از نو شود؛ چون همیشه دیدمان به گذشته بوده است، امیدوارم...